Dagbladet: Fiskeriministeren feilinformerte kommunestyret, fikk dobbel lønn

foto