453 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i september

foto