Mer terrorpoliti skal ta norske fremmedkrigere

foto