FN ber om krisehjelp til palestinske flyktninger etter USA-kutt