3.400 elever gikk ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng i 2019

foto