Professor: Widerøe- og Norwegian-samarbeid gjør SAS mindre attraktivt