Helsedepartementet vurderte om Solberg kunne ha brutt koronaforskriften