Fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok oppstart av fylkesoppdelingen

foto