Kina strammer inn på tidsbruken for unge dataspillere