Bergen nattestenger for elsparkesykler i helgene også i august

foto