Smitte ved koronasenteret i Tromsø – koronatelefon holdes stengt

foto