Stortinget vedtok kontrollmulighet for etterlønn allerede i 2009

foto