Regjeringen hasteinnkaller til pressemøte om Afghanistan

foto