Stortinget vedtok rammene for statsbudsjettet

foto