Den europeiske sentralbanken lar pandemi-program utløpe

foto