Petroleumstilsynet avdekket alvorlig regelbrudd etter oljeutslipp fra Equinor

foto