Politiet på plass 70 minutter etter varsel om mulig drap