Legemiddelverket kaller USAs vaksinestans dramatisk