Blokkuavhengig veteran får i oppdrag å danne ny regjering i Irak

foto