Statkraft kjøper irske og britiske vindkraftprosjekter

foto