Forsvaret jobber med å begrense skadene på fregattens våpen