Knivangrep i Paris etterforskes som mulig terror

foto