Historisk flytting av gammelt fyrtårn i Danmark

foto