Fem partier på Stortinget vil ha et nytt selskap for jernbaneutbygging

foto