Tysklands regjering hevder landet er bedre rustet til å ta imot migranter

foto