2.500 barn rammet av utvisningssaker mot omsorgspersoner de siste fem årene

foto