Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett

foto