IEA: Virusutbruddet fører til fall i oljeetterspørselen

foto