Sri Lanka nekter å granske mistenkte krigsforbrytelser

foto