30 ranssaker registrert i Trondheim på fire måneder