Funn i Israel: Menneskets utvandring fra Afrika startet tidligere enn antatt