KrFU-leder utsatt for Twitter-hets på politisk arrangement