Seks kommuner har fremdeles ikke meldt om koronatilfeller

foto