Uvaksinerte amerikanere skylder på utlendinger og medier

foto