Krass kritikk av nedstengingen fra de borgerlige partiene

foto