Hjelpepleier dømt for trussel om å drepe politimanns barn