Leder i Afrin ber Syria gripe inn og stanse Tyrkias offensiv