Saudi-koalisjon ber de krigførende partene i Aden om å forhandle