Fem motdemonstranter innbrakt av politiet etter nazidemo i Østfold

foto