Regjeringen venter økt usikkerhet – styrker Norges allianser internasjonalt

foto