CDC: Blodpropp-tilfeller ikke sett hos vaksinerte som har fått Pfizer og Moderna