EU etterlyser et mer håndfast brexit-forslag

foto