Færre problemer for næringslivet etter at nasjonal veileder for kommunene kom på plass