Klarsignal til kommunene: Kan bruke apotekene til koronavaksinering

foto