Munnbindpåbud innført på nytt i kollektivtrafikken og drosjer på Nord-Jæren

foto