Jordfeil rettet opp på Oslo S – redusert togtrafikk