FN: Angrepet mot havnen i Tripoli kunne ha blitt katastrofalt