a-ha avlyser konsert i Singapore på grunn av virusfrykt

foto