Trump vil sette Antifa-bevegelsen på terrorliste

foto