Frustrasjon og fortvilelse blant Romerike-ordførere etter to uker til med strenge tiltak